En underjordisk kraftverksanläggning som planerades och byggdes efter andra världskriget för att försörja
Sverige med el. Följ med ner i bergrummen och gör nedslag på tolv platser - klicka på skärmen för att starta!
Stenungsunds kraftverk
Block 1