Under 1960-talet byggdes kraftverket när kärntekniken var under utveckling i Sverige.
Se innandömet av reaktorhallen och reaktorinneslutningen - klicka på skärmen för att starta!


Marvikens kraftverk